07.05.2017
dự đoán kết quả motogp tại thuỵ điển
VALENTINO ROSSI
Maverick Viñales
Lịch sử dự đoán gần nhất
Chặng đua tiếp theo
08-04-2018
Autódromo Termas…
Argentina
Length: 4.8 km Corner: 5 left - 9 right Width: 16 m Longest straight: 1076 m
22-04-2018
Circuit of…
America
Length: 5.5 km Corner: 11 left - 9 right Width: 15 m Longest straight: 1200 m
06-05-2018
Jerez de…
Spain
Length: 4.4 km Corner: 5 left - 8 right Width: 11 m Longest straight: 607 m
20-05-2018
CIRCUIT DES…
France
Length: 4.2 km Corner: 5 left - 9 right Width: 13 m Longest straight: 674 m
03-06-2018
AUTODROMO INTERNAZIONALE…
Italia
Length: 5.2 km Corner: 6 left - 9 right Width: 14 m Longest straight: 968m
17-06-2018
Mas la…
Catalonia
Length: 4.7 km Corner: 5 left - 8 right Width: 12 m Longest straight: 530m
01-07-2018
TT CIRCUIT…
Netherlands
Length: 4.5 km Corner: 6 left - 12 right Width: 14 m Longest straight: 487 m
15-07-2018
Sachsenring Circuit
Germany
Length: 3.671 Corner: 10left-3right Width: 12m Longest straight: 1068m